STREFA

KLUBOWA

STATUT Stowarzyszenia

RODO

Portal Polityki Społecznej Miasta Częstochowy -

Informator NGO

Urząd Miasta Częstochowy - Częstochowskie Centrum

Organizacji Pozarządowych

Dodatkowe informacje :

Zarząd Stowarzyszenia :

 

Prezes Stowarzyszenia - Adam Pełka

Za-ca Prezesa  - Marcin Socha

 

Komisja Rewizyjna :

 

Przew. Kom. Rewizyjnej - Sławomir Tyźlik

Za-ca Przew. Kom. Rew. - Magdalena Gondro

Sekretarz - Maciej Pułkownik

NIP :

 

949-219-31-78

 

REGON :

 

243114787

 

Nr. rachunku bankowego :

 

BGŻ BNP PARIBAS

10 2030 0045 1110 0000 0254 7630

Adres :

 

ul. Kiedrzyńska 61/10

42-202 Częstochowa

E-mail :

 

jurabike@interia.pl

KONTAKT